Rosette Nebula (Caldwell 49) in NarrowbandM106 and FriendsM13Pelican Nebula (IC 5070) in narrowbandGamma Cygni Nebula (IC1318) , in Hα-RGBNorth America Nebula, 'The Wall', In BiColor NarrowbandThe Tadpole Nebula (IC410) in Narrowband